எங்களைப் பற்றி | விளம்பரம் செய்ய #உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உங்கள் பிரதேச செய்திகளை லங்காமுரசு இணையத்தில் பிரசுரிக்க Murasulanka@gmail.com என்ன மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
Headlines
  • virakesari.tv
  • Facebook
  • YouTube
  • RSS feed
  • Follow us on Twitter
ADD ADD ADD ADD
Published On:Wednesday, July 10, 2019

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் "மாற்றுஅணி" இன் புதிய பிரதமர் நியமனம்.!

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் "மாற்றுஅணி" இன் புதிய பிரதமர் நியமனம்.! நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மாற்று அணியின் பிரதமர் நியமனம்.!!

நாடுகடந்த தமிழீழ அராசாங்கத்தின் மாற்று அணியின் புதிய அரசவையின் பிரதமராக ஆரியச் சக்கரவர்த்தியின் வாரிசு வழிவந்த சங்கிலிய மன்னரின் 28 வது வாரிசான கௌரவ திரு ரெமிடியஸ் கனகராஜா அவர்களை  உத்தியோக பூர்மாக இன்று  பிரதமராக அறிவிக்கப்பட்டார்.


நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மாற்று அணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.மார்க்கண்டு தேவராஜாஅவர்களால்  உயர்மட்டக் குழுவின் ஆலோசனையின் முடிவில் இன்று  அறிவிக்கப்பட்ட பிரதமர் கௌரவ திரு .ரெமிடியஸ் கனகராஜா அவர்களுக்கு உங்களின் ஆசீர்வாதமும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்குமாறு  வேண்டுகின்றோம்,

முடிந்தவரை உங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

Loading...

இணைய விளம்பரங்கள்

விளம்பரங்கள்

Sign Up to lankamurasu Newsletter

© 2012lankamurasu All Rights Reserved.
|
Call us on ( +94 ) 9364149